รหัส :ML2012-B
ขนาดกระจก : 16x20
ขนาดรอบนอก :n/a
รหัสไม้ : L2012-GP
หมายเหตุ :กรอบหลุยส์พ่นสีดำ พร้อมกระจก (5 มิล) ขนาด 16x20 นิ้ว