รหัส :ML2236-B2
ขนาดกระจก : n/a
ขนาดรอบนอก :n/a
รหัสไม้ : UJ2236-B2
หมายเหตุ :