รหัส :ML2236-MS1
ขนาดกระจก : n/a
ขนาดรอบนอก :n/a
รหัสไม้ : UJ2236-MS1
หมายเหตุ :