รหัส :ML2236-S1
ขนาดกระจก : n/a
ขนาดรอบนอก :n/a
รหัสไม้ : UJ2236-S1
หมายเหตุ :