รหัส :ML399-S1
ขนาดกระจก : n/a
ขนาดรอบนอก :n/a
รหัสไม้ : n/a
หมายเหตุ :